92GAME仿《9点网》九点阅读网源码 带火车头采集 帝国CMS内核H5手机自适应

92GAME仿《9点网》九点阅读网源码,采用帝国7.2utf8版二次开发带火车头采集,手机电脑html5自适应。程序具有极好的稳定,安全,高性能等优点!源码总共大小27G,建议采用服务器搭建。
9点网--提供搞笑,社会,文化,内涵,视频,雷人,幽默,糗事百科,视频,每日轻松一刻资讯,让阅读更加品质化。
截图来源于目标站
1465017130839248

链接: http://pan.baidu.com/s/1mivoUpy
密码:

抱歉,只有登录并在本文发表评论才能阅读隐藏内容
点赞